Jiddischbloggen har flyttat!


Vi har flyttat bloggen och finns nu på den här adressen istället:


http://jiddischbloggen.blogspot.com/


Hjärtligt Välkommen till den nya Jiddischbloggen!

Ordspråket

Alts dreyt zikh arum broyt un toyt.

Allt rör sig om bröd och död.

Föreläsning om gifta par i jiddischlitteraturen på nätet

Här kan ni se Jan Schwarz föreläsa om gifta par i jiddischlitteraturen:

Jan Schwarz Lecture from The Renaissance Society on Vimeo.
Schwarz kommer till jiddischutbildningen i Lund nästa vecka för att föreläsa för jiddischstudenterna på samtliga nivåer under fyra veckor. Från och med höstterminen 2011 kommer han finnas hos oss i Lund mer permanent.Postat av: Linda Gordon

Jiddischteater i Malmö i helgen:


Själv kan jag tyvärr inte gå och jag vet inte om det fortfarande finns platser kvar men visst låter det intressant och kul med jiddischteater!

Föreställningen äger rum på lördag 5 mars kl. 19.30 på Kamrergatan 11 i Malmö.

Vill man gå måste man anmäla sig till Judiska kulturföreningen 1945 i Malmö, vilket man kan göra genom att maila till Awi Szotten.

Jag önskar alla en trevlig kväll!Postat av: Linda Gordon

Två smidiga ställen att söka jiddischord på nätet:

Om man som jag sitter mycket vid datorn är det smidigt att slå upp ord på nätet. Förutom Yiddish Dictionary Online finns även Harkavy's Dictionary. Och ju fler ordböcker man kan kolla i desto bättre :)Postat av: Linda Gordon

Dagens ord!

Trött  -   [Mid]   -   מיד


Di mame iz mid – Mamma är trött


Ordspråket

Az men redt, derredt men zikh.

Om man talar, så kan man prata sig samman till slut.

Studiecirkel i Malmö

15:e februari är startdatum för en studiecirkel i jiddisch i Malmö. Cirkeln är för nybörjare och går på kvällstid. Under träffarna kommer vi börja läsa, skriva och tala jiddisch under enkla former. Det är Studieförbundet Vuxenskolan som anordnar cirkeln och det är jag som är cirkelledare. Mer information hittar du på här där du även kan anmäla dig.

Vi kanske ses i Malmö!Postat av: Linda Gordon

Klezmerfestival!

Om en vecka är det dags igen för Klezmerfestival på Kulturmejeriet i Lund, detta är tredje året i rad som Judiska kören i samarbete med Plektrum arrangerar festivalen och det bjuds på ett flertal fina musikakter.

Söndagen den 6 februari drar det igång och dörrarna öppnas kl. 13

Inträdet kostar 200:-, med studentleg 100:-

Programmet finns här.

På bilden är Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye som är ett av banden som spelar under kvällen.Postat av: Ida Olniansky

Dagens ord!

Byxor  -   [Hoyzn]   -   הױזן


A lerer fregt a jingl in klas: ”Vos iz ’hoyzn’ – eyntsol tsi mertsol?”
”Oybn iz eyntsol, untn mertsol” hot dos jingl geentfert.

En lärare frågade en pojke i klassen: ”Vad är ’byxor’ – singular eller plural?"
”Uppe är det singular och nere är det plural” svarade pojken.

Tio pinnar i luften

Att det finns fler svenska språk än svenska är något man måste lära sig. Skolverket ligger bakom boken Tio pinnar i luften som presenterar de nationella minoritetsspråken genom sagor, sånger, ordspråk, lekar och gåtor. Allt är översatt till svenska parallellt med originalspråket.

När det gäller jiddisch är det bland annat en saga av Singer som ska hjälpa till att ge en inblick i jiddischkultur: Dos hunt vos hot gemeynt az er iz a kats un dos kats vos hot gemeynt az zi iz a hunt. Vi har läst den under ett par fredagar i dos leyenkrayzl.

Du kan beställa boken direkt från Skolverket!Postat av: Linda Gordon

Tio pinnar i luften
Sagor, sånger, ordspråk, lekar och gåtor på de nationella minoritetsspråken och svenska.
Sammanfattning 2: Antologin ger ett smakprov på språk och kulturer, som vid sidan av svenska funnits i landet under långa tider. Boken kan användas vid undervisning om nationella minoriteters språk och kulturer. Alla elever ska ha kunskaper om de nationella minoriteternas kultur. Elever som inte har tillgång till modersmålundervisning kan med detta material komma i kontakt med sitt modersmål och sitt kulturarv.

Sutzkever läser "Ver vet blaybn":


Ver vet blaybn?

I fredags satte vi i gång med dos leyenkrayzl igen. Vi började med att läsa en dikt av Avrom Sutskever - Ver vet blaybn? Transkriberad ser den ut så här:


Ver vet blaybn, vos vet blaybn? Blaybn vet a vint,

blaybn vet a blindkeyt funem blindn vos farshvint.

Blaybn vet a simen funem yam: a shnirl shoym,

blaybn vet a volkndl fartshepet af a boym.


Ver vet blaybn, vos vet blaybn? Blaybn vet a traf,

breyshesdik aroystsugrozn vider zayn bashaf.

Blaybn vet a fidlroyz lekoved zikh aleyn,

zibn grozn fun di grozn veln zi farshteyn.

 

Mer fun ale shtern azh fun tsofn biz aher,

blaybn vet der shtern vos er falt in same trer.

Shtendik vet a tropn vayn oykh blaybn in zayn krug.

Ver vet blaybn, got vet blaybn, iz dir nit genug?

 

 

Dikten väckte en del funderingar hos oss i dos leyenkrayzl (där vi f.ö. läser den med hebreiska boktäver).

 

 

 

Postat av: Linda Gordon

װער װעט בלײַבן? (אַ. סוצקעװער)

װער װעט בלײַבן, װאָס װעט בלײַבן? בלײַבן װעט אַ װינט,

בלײַבן װעט די בלינדקײט פֿונעם בלינדן װאָס פֿאַרשװינדט.

בלײַבן װעט אַ סימן פֿונעם ים: אַ שנירל שױם,

בלײַבן װעט אַ װאָלקנדל פֿאַרטשעפּעט אױף אַ בױם.

װער װעט בלײַבן, װאָס װעט בלײַבן? בלײַבן װעט אַ טראַף,

בראשיתדיק אַרױסצוגראָזן װידער זײַן באַשאַף.

בלײַבן װעט אַ פֿידלרױז לכּבֿוד זיך אַלײן,

זיבן גראָזן פֿון די גראָזן װעלן זי פֿאַרשטײן.

מער פֿון אַלע שטערן אַזש פֿון צפֿון ביז אַהער,

בלײַבן װעט דער שטערן װאָס ער פֿאַלט אין סאַמע טרער.

שטענדיק װעט אַ טראָפּן װײַן אױך בלײַבן אין זײַן קרוג.

װער װעט בלײַבן, גאָט װעט בלײַבן, איז דיר ניט גענוג?


hört på P1:

Of course I'm happy ober gliklekh bin ikh nisht!

En fras jag råkade höra på P1. Vet inte vad programmet handlade om men frasen väcker tankar ändå...Postat av: Linda Gordon

Oysgetreyselt - vad handlar den egentligen om?

I dos leyenkrayzl har vi under flera tillfällen läst och läst om Sholem Aleykhems Oysgetreyslt som handlar om en fräck stöld. Eller gör den det? Läs den och avgör själv! Eller lyssna på en inläsning av Sara Blacher-Retter!

Berättelsen finns översatt till engelska och heter då The Search. Man kan hitta den i A Treasury of Yiddish Stories (1954) ed. Irving Howe & Eliezer Greenberg.Postat av: Linda Gordon

Om

Min profilbild