Oysgetreyselt - vad handlar den egentligen om?

I dos leyenkrayzl har vi under flera tillfällen läst och läst om Sholem Aleykhems Oysgetreyslt som handlar om en fräck stöld. Eller gör den det? Läs den och avgör själv! Eller lyssna på en inläsning av Sara Blacher-Retter!

Berättelsen finns översatt till engelska och heter då The Search. Man kan hitta den i A Treasury of Yiddish Stories (1954) ed. Irving Howe & Eliezer Greenberg.Postat av: Linda Gordon

Zingeray i kväll

Klockan 17 idag (14/12) håller Jean Hessel och jag i ett zingeray i sal A121 på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet!

Tillsammans sjunger vi följande visor:
  • A glezele jash
  • Az a jingele zet an alef
  • Vemen veln mir dinen?
  • Di tsukunft
  • Rebe Elimeylekh
  • Dire gelt
  • Ver vet blaybn
  • Lomir zikh iberbetn
  • Di grine kuzine

...och kanske några fler beroende på vad vi vill och orkar :)Postat av: Linda Gordon

Der Yidisher Tam-Tam

I dos leyenkrayzl har vi läst Der Yidisher Tam-Tam. Det är en tidning på jiddisch som riktar sig till studenter som håller på att lära sig språket. Alla artiklar är därför försedda med noter där svåra ord översätts till franska och engelska. Man kan fritt läsa tidigare nummer - de ligger som pdf-filer på Tam-Tam:s sida!

Vi läste bland annat en liten rolig artikel om prefixet shm- i Tam-Tam 67 (december 2008).Postat av: Linda Gordon

RSS 2.0