Dagens ord!

Glasögon  -   [Briln]   -   ברילן


Vu zaynen di briln? – Var är glasögonen?


Jentl, jeshivapojken - יענטל דער ישיבה-בחור


2009 gjordes av Podium en nyutgåva av Isaac Bashevis Singers berättelse från 1962 om flickan Yentl som klär sig i manskläder och blir pojken Anshl - allt för att kunna studera Toran.

Boken är flerspråkig och uppbyggd på så sätt att från ena hållet kan man läsa den svenska översättningen och från andra hållet originalspråket jiddisch. Jiddischdelen finns att läsa både transkriberad och med hebreiska bokstäver. Detta upplägg gör boken utmärkt för såväl nybörjare som erfarna jiddischläsare.

Det inledande förordet tar på ett bra sätt upp översättningsproblematiken som blir då den svenska översättningen är gjord från den engelska och inte direkt från originalspråket. Något som kan vara värt att tänka på när man läser boken om man använder sig av den svenska delen som stöd.

Det är en kort men händelserik berättelse om kärlek, könsnormer och identitet i ett traditionellt judiskt samhälle. Vi tycker båda mycket om berättelsen. De frågor som lyfts fram är lika aktuella oberoende av tid och rum vilket gör den tidlös.Postat av: Ida Olniansky & Linda Gordon

Jiddischcirkeln inställd

Tyvärr är den studiecirkel i jiddisch i Studieförbundet Vuxenskolans regi i Malmö inställd på grund av att deltagarantalet inte nådde minimiantalet för cirkelstart.

Valinformation på jiddisch

val på jiddischÄr du osäker på hur man går tillväga för att rösta i årets riksdagsval? Eller vill du kanske bara se hur valinformation ser ut på jiddisch? Då bör du inte misströsta, ty via Valmyndigheten finns all nödvändig information om hur man röstar på jiddisch. Ett alldeles ypperligt sätt att förena nytta med nöje!

Följ denna länk för att läsa valmyndighetens jiddischversion av faktabladet om hur man röstar.

Ordspråket

A vogn rut zikh op vintertsayt, a shlitn zumertsayt. A ferd rut zikh keyn mol nit op.

En vagn vilar sig på vintern, en släde på sommaren. En häst vilar aldrig.

Cirkelstart framskjuten en vecka

Den studiecirkel i jiddisch, vid Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö, startar inte idag utan först om en vecka: tisdag 21 september kl 19.15. Än finns tid att anmäla sig här.

Läseträffar

Gamla och nya jiddischstudenter som studerat eller studerar jiddisch vid Lunds universitet samlas på fredagsförmiddagarna över ett stycke jiddischtext!


Mattias, Jean, Niklas, jag och bakom kameran står Ida.

Just nu läser vi Der Zeyger av Sholem Aleichem. Vi turas om att läsa högt för att öva uttal och översätter efterhand tillsammans för att utöka vårt ordförråd. Du hittar berättelsen på Internet Archive.

Jag tycker om att läsa Sholem Aleichems berättelser - även om de bitvis kan vara lite svåra. Vid Vilnius Yiddish Institute fick jag rådet att läsa en sida av hans texter varje dag till dess att jag kommer tillbaka till sommarprogrammet i jiddisch :)Postat av: Linda Gordon

Dagens ord!

Klocka  -   [Zeyger]   -   זײגער


Vifl halt der zeyger? – Hur mycket är klockan?


RSS 2.0