Dagens ord!

Prata, småprata  -  [Shmuesn]  -   שמועסן


Lomir shmuesn a bisl – Låt oss prata lite

Dagens ord!

Klocka  -  [Zeyger]  -   זייגער


Vifl iz der zeyger? – Vad är klockan?

Dagens ord!

Amerika  -   [Amerike]   -   אַמעריקעIkh bin gekumen ken Amerike – Jag kom till Amerika


Dagens ord!

CD  -  [Kompaktl]  -   קאָמפּאַקטל


Ikh hob gelernt a lid fun a kompaktl – Jag har lärt mig en visa från en CD

Dagens ord!

Gåva / Present  -   [Matone]   -   מתּנה


Fun himl a matone!
- En skänk från ovan!

Dagens ord!

Biograf  -   [Kino]   -   קינאָ


Vilt ir gein in kino? - Vill ni gå på bio?

Dagens ord!

Alfabet  -   [Alef-beis]   -   אלפֿ-בית


Kent ir der alef-beis?
- Kan ni (det hebreiska) alfabetet?

Dagens ord!

Bokstäver  -   [Oisies]   -   אותיות


Ich shraib mit jidishe oisies - Jag skriver med jiddisch-bokstäver

Dagens ord!

Bättre  -   [Beser]   -   בעסער


Es ken zain beser - Det kunde vara bättre

Dagens ord!

Berättelse  -   [Maise]   -   מעשׂה


Di maise iz shpanendik! - Berättelsen är spännande!

Dagens ord!

Kanske  -   [Efsher]   -   אפֿשר


Efsher kenst du main chaver Linda? - Kanske känner du min vän Linda?

Dagens ord!

Hav  -   [Jam]   -   ים


Vilst du bodn in dem Jam? - Vill du bada i havet?

Dagens ord!

Kraków  -   [Kroke]   -   קראׇקע


Lomir forn kein Kroke! - Låt oss fara till Kraków!

Dagens ord!

katt  -   [kats]   -   קאַץ


Dortn ligt a kats - Där borta ligger en katt

Dagens ord!

utvald  -   [oisgeklibn]   -   אױסגעקליבן


Haint iz doziker vort oisgeklibn - I dag är detta ord utvalt

Dagens ord!

Vacker  -   [Shein]   -   שיין


Dos lid iz zeier shein - Sången är mycket fin

Dagens ord!

Kolera  -   [Cholere]   -   כאָלערע


A cholere oif dir! - Må pesten ta dig!

Dagens ord!

Familj  -   [Mishpoche]   -   משפּחה


Vos macht aier mishpoche? - Hur står det till med er familj?

Dagens ord!

Långsamt  -   [Pamelech]   -   פּאַמעלעך


Er geit tsu pamelech - Han går för långsamt.

Dagens ord!

Äventyr  -   [Avanture]   -   אַוואַנטורע

Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0