Ver vet blaybn?

I fredags satte vi i gång med dos leyenkrayzl igen. Vi började med att läsa en dikt av Avrom Sutskever - Ver vet blaybn? Transkriberad ser den ut så här:


Ver vet blaybn, vos vet blaybn? Blaybn vet a vint,

blaybn vet a blindkeyt funem blindn vos farshvint.

Blaybn vet a simen funem yam: a shnirl shoym,

blaybn vet a volkndl fartshepet af a boym.


Ver vet blaybn, vos vet blaybn? Blaybn vet a traf,

breyshesdik aroystsugrozn vider zayn bashaf.

Blaybn vet a fidlroyz lekoved zikh aleyn,

zibn grozn fun di grozn veln zi farshteyn.

 

Mer fun ale shtern azh fun tsofn biz aher,

blaybn vet der shtern vos er falt in same trer.

Shtendik vet a tropn vayn oykh blaybn in zayn krug.

Ver vet blaybn, got vet blaybn, iz dir nit genug?

 

 

Dikten väckte en del funderingar hos oss i dos leyenkrayzl (där vi f.ö. läser den med hebreiska boktäver).

 

 

 

Postat av: Linda Gordon

װער װעט בלײַבן? (אַ. סוצקעװער)

װער װעט בלײַבן, װאָס װעט בלײַבן? בלײַבן װעט אַ װינט,

בלײַבן װעט די בלינדקײט פֿונעם בלינדן װאָס פֿאַרשװינדט.

בלײַבן װעט אַ סימן פֿונעם ים: אַ שנירל שױם,

בלײַבן װעט אַ װאָלקנדל פֿאַרטשעפּעט אױף אַ בױם.

װער װעט בלײַבן, װאָס װעט בלײַבן? בלײַבן װעט אַ טראַף,

בראשיתדיק אַרױסצוגראָזן װידער זײַן באַשאַף.

בלײַבן װעט אַ פֿידלרױז לכּבֿוד זיך אַלײן,

זיבן גראָזן פֿון די גראָזן װעלן זי פֿאַרשטײן.

מער פֿון אַלע שטערן אַזש פֿון צפֿון ביז אַהער,

בלײַבן װעט דער שטערן װאָס ער פֿאַלט אין סאַמע טרער.

שטענדיק װעט אַ טראָפּן װײַן אױך בלײַבן אין זײַן קרוג.

װער װעט בלײַבן, גאָט װעט בלײַבן, איז דיר ניט גענוג?


Oysgetreyselt - vad handlar den egentligen om?

I dos leyenkrayzl har vi under flera tillfällen läst och läst om Sholem Aleykhems Oysgetreyslt som handlar om en fräck stöld. Eller gör den det? Läs den och avgör själv! Eller lyssna på en inläsning av Sara Blacher-Retter!

Berättelsen finns översatt till engelska och heter då The Search. Man kan hitta den i A Treasury of Yiddish Stories (1954) ed. Irving Howe & Eliezer Greenberg.Postat av: Linda Gordon

Der Yidisher Tam-Tam

I dos leyenkrayzl har vi läst Der Yidisher Tam-Tam. Det är en tidning på jiddisch som riktar sig till studenter som håller på att lära sig språket. Alla artiklar är därför försedda med noter där svåra ord översätts till franska och engelska. Man kan fritt läsa tidigare nummer - de ligger som pdf-filer på Tam-Tam:s sida!

Vi läste bland annat en liten rolig artikel om prefixet shm- i Tam-Tam 67 (december 2008).Postat av: Linda Gordon

Dos leyenkrayzl

Jag har tidigare berättat om att vi träffas och läser på jiddisch tillsammans på fredagsförmiddagarna vid Lunds universitet på Språk- och litteraturcentrums café. Det hela är ganska informellt men eftersom vi har träffats kontinuerligt i ett par månader så kan man börja tala om en läsgrupp - Dos leyenkrayzl!

Vi har sedan starten försökt att blanda genre och stil för att få läsa lite av varje. Vi har hunnit med följande:

Der Zeyger - en berättelse av Sholmem Aleichem där ett gammalt väggur som gått i arv i urminnes tider plötsligt slår 13...

Dray bern - folksagan som är mer känd för svensktalande som Guldlock och de tre björnarna

A mayse fun an oremen un a raykhn bruder - en folksaga som handlar om att man inte ska gapa över mycket...

Olke - en dikt eller vers om flickan Olke som har slitsamma sysslor i hemmet och en stor portion fantasi

A teater fun kabtsonim - en satir av Yoysef Tunkel som tar sin plats bland möjligheter och omöjligheter i en fattig teatergrupp.Postat av: Linda Gordon

Läseträffar

Gamla och nya jiddischstudenter som studerat eller studerar jiddisch vid Lunds universitet samlas på fredagsförmiddagarna över ett stycke jiddischtext!


Mattias, Jean, Niklas, jag och bakom kameran står Ida.

Just nu läser vi Der Zeyger av Sholem Aleichem. Vi turas om att läsa högt för att öva uttal och översätter efterhand tillsammans för att utöka vårt ordförråd. Du hittar berättelsen på Internet Archive.

Jag tycker om att läsa Sholem Aleichems berättelser - även om de bitvis kan vara lite svåra. Vid Vilnius Yiddish Institute fick jag rådet att läsa en sida av hans texter varje dag till dess att jag kommer tillbaka till sommarprogrammet i jiddisch :)Postat av: Linda Gordon

RSS 2.0